www.yabo.com

当前位置: 学工专栏> 团委学生会>

第十一届团委学生会干部名单

点击:7242次 发布人:lanlin 发布时间:2014-02-28 00:00:00

 

主席团

学生会主席        20081095

分团委副书记    刘赛男20081483

学生会副主席    谭云昭20081094  王云琪20081093    20081096

秘书处

秘书长          夏立宏20091094

常务副秘书长    林瀚萌20091096

副秘书长          20091111    20091092  班德贵20091482

组织部

部长              20091099

副部长            20091098    20093095    20091095

学习部

部长            叶晋涛20091102

副部长         曾文静20091095    20091482

体育部

部长           杨祖行20091091

副部长           20091094    20091101  严银刚20091098

谢明威20091482

文艺部

部长             20091095

副部长         宋蒋莉20091096    20091095   冼晋乾20091096

宣传部

部长             20091096

副部长         郑欣宜20091094  张梦馨20091483     20091096

外联部

部长             20091092

副部长         杨楚杰20091098  汪俊峰20091482     20091091

自律部

部长             20091482 

副部长         杨楚原20091481  佘立子20093094  张文彬20091095

生活部

部长           蒲光杰20091485

副部长         徐程义20091097    20091094

新闻部

部长           徐昌琦20091095

副部长           20091097    20091097  吴玮华20091485

女生部(礼仪队)

部长           吴星烨20091112

副部长         张海洋20091092

副部长兼礼仪队队长             王耀聃20091094

《电气学人》编辑部 

主任            20091483

副主任        徐梦莹20091111     20091099    20091101

青年志愿者服务队

队长            20091096  

副队长          20091093   黄汉生20091484

 

www.yabo.com-yabo手机版登陆